Hodnocení projektů Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020

Vítejte v hodnocení projektů Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020!
Trápí vás problémy našeho města? Chcete se aktivně zapojit do plánování města? Vybrat projekt, který by měl být ve městě realizován? Využijte možnosti hodnotit projektové záměry a přispět tak k jejich zařazení do Akčního plánu Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020.

Proč bych se měl zapojit?
Aplikací hodnocení projektů město rozšiřuje možnost aktivního zapojení veřejnosti při strategickém plánování. Výběrem projektových záměrů přispějete např. ke zvyšování kvality životního prostřední, rozvoji území města, renovaci veřejných budov, ale i řešení opomenutých problémů ve městě.

K čemu výsledky hodnocení poslouží?
Výsledky hodnocení budou předloženy vedení města Ústí nad Labem jako doporučené projekty k zařazení do Akčního plánu na příslušný rok.

Další informace o aplikace naleznete v návodu pro hodnocení projektů Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020.

Aplikaci hodnocení projektů pro vás připravilo oddělení koncepcí Odboru strategického rozvoje ve spolupráci se společností Metropolnet a.s.

  Název Místo Cena (v Kč) Oblast
800Muzeum Luftschutz s lapidáriem s archeologickými sbírkami
MO Město 1 000 000 Kultura
799Městské služby - rekonstrukce objektu šaten stadion Neštěmice
MO Neštěmice 6 655 000 Sport
798Městské služby - rekonstrukce WC pohřebiště Střekov
MO Střekov 2 033 000 Ostatní služby
797Městské služby - rekonstrukce zázemí ZS
MO Město 617 000 Sport
796Městské služby - rekonstrukce vestibulu ZS
MO Město 3 630 000 Sport
795Městské služby - rekonstrukce oplocení u hřiště stadionu Neštěmice
MO Neštěmice 2 315 000 Sport
794Městské služby - odvodnění místnosti č. 114 PAK
MO Město 149 000 Ostatní služby
792Městské služby - oprava střechy truhlárny ML
MO Město 2 159 850 Ostatní služby
791ZOO - výstavba ubikace pro kočky + ordinace veterináře
MO Neštěmice 2 500 000 Cestovní ruch
790ZOO - stáj pro antilopy jelení
MO Neštěmice 150 000 Cestovní ruch
789ZOO - modernizace řídícího systému geotermy
MO Neštěmice 850 000 Cestovní ruch
788ZOO - výměna pojistkových skříní
MO Neštěmice 800 000 Cestovní ruch
787ZOO- elektroinstalace příprava krmiv
MO Neštěmice 500 000 Cestovní ruch
786ZOO - oprava a údržba cest
MO Neštěmice 2 000 000 Cestovní ruch
785ZOO - elektroinstalace objektu šelem
MO Neštěmice 2 153 000 Cestovní ruch
784ZOO - elektrické rozvody a vzduchotechnika skleníky
MO Neštěmice 1 200 000 Cestovní ruch
783DS Dobětice - výměna odpadů a stoupaček koupelen
MO Severní Terasa 5 500 000 Sociální služby
782DS Dobětice - výměna radiátorových armatur
MO Severní Terasa 680 000 Sociální služby
781DS Dobětice - oprava rozvodů a regulace
MO Severní Terasa 3 000 000 Sociální služby
780DS Dobětice - výměna osvětlení
MO Severní Terasa 1 100 000 Sociální služby
779DS Dobětice - výměna podlahové krytiny
MO Severní Terasa 2 500 000 Sociální služby
778DS Dobětice - vzduchotechnika kuchyň, sál
MO Severní Terasa 2 500 000 Sociální služby
777DS Dobětice - výměna výtahu za evakuační výtah lůžkový vč. elektrocentrály
MO Severní Terasa 1 800 000 Sociální služby
776DS Dobětice - výměna výtahu 500 kg
MO Severní Terasa 2 000 000 Sociální služby
775DS Krásné Březno - výměna oken v ubytovací části DS
MO Neštěmice 5 000 000 Sociální služby
774DS Krásné Březno - rekonstrukce a dovybavení prádelny
MO Neštěmice 1 600 000 Sociální služby
773DS Krásné Březno - rekonstrukce a dovybavení kuchyně
MO Neštěmice 2 100 000 Sociální služby
772DS a AD Orlická - stavební úpravy vstupních prostor
MO Severní Terasa 760 000 Sociální služby
771DS a AD Orlická - revitalizace elektroinstalace a rozvodů v budovách DS
MO Severní Terasa 1 000 000 Sociální služby
770Činoherní studio - klimatizace malá scéna 4.NP
MO Střekov 150 000 Kultura
769Činoherní studio - výstavba skladu rekvizit
MO Střekov 185 000 Kultura
768Jesle - vybudování venkovního skladu hraček
MO Severní Terasa 150 000 Školství
767DS Bukov - úprava výtahů na evakuační sekce A,B,C
MO Město 1 500 000 Sociální služby
766DS Chlumec - výměna vzduchotechniky kuchyně
Mimo Ústí nad Labem 600 000 Sociální služby
765ZŠ Rabasova - oprava vestibulu školy
MO Severní Terasa 1 000 000 Školství
764ZŠ Rabasova - výměna osvětlení a větrání v TV
MO Severní Terasa 1 500 000 Školství
763ZŠ Rabasova - výměna osvětlení
MO Severní Terasa 1 000 000 Školství
762ZŠ Pod Vodojemem - výměna oken
MO Město 6 000 000 Školství
761ZŠ Neštěmická - oprava soc. zařízení
MO Neštěmice 1 500 000 Školství
760ZŠ A.České - výměna výtahu vč. opravy šachty v budově školní jídelny
MO Město 1 000 000 Školství
759ZŠ Vinařská - výměna oken 2. fáze
MO Město 2 000 000 Školství
758ZŠ a MŠ Nová - zateplení budovy školy Kamenný Vrch
MO Střekov 3 000 000 Školství
757ZŠ a MŠ Nová - osvětlení ve třídách
MO Střekov 4 500 000 Školství
756ZŠ Stříbrnická - výměna dlažby v areálu školy
MO Severní Terasa 4 000 000 Školství
755ZŠ Stříbrnická - oprava střechy, dešťové svody
MO Severní Terasa 3 000 000 Školství
754ZŠ Stříbrnická - zateplení budovy PS 10-15
MO Severní Terasa 30 000 000 Školství
753ZŠ Mírová - zateplení budovy školy
MO Severní Terasa 80 000 000 Školství
752ZŠ Mírová - výměna osvětlení v učebnách
MO Severní Terasa 5 000 000 Školství
751ZŠ Vojnovičova - rekonstrukce budovy školy
MO Město 30 000 000 Školství
750ZŠ Vojnovičova - Oprava budovy Paprsek
MO Město 2 000 000 Školství
749ZŠ Vojnovičova - oprava tělocvičny
MO Město 600 000 Školství
748ZŠ a ZUŠ Husova - rekonstrukce sportoviště
MO Neštěmice 2 500 000 Školství
747ZŠ a ZUŠ Husova - výměna oken budova B
MO Neštěmice 1 000 000 Školství
746ZŠ a MŠ Jitřní - zateplení celé budovy, vybudování TV
MO Střekov 19 000 000 Školství
745ZŠ E. Krásnohorské - dokončení výměny oken pavil.U2
MO Město 2 500 000 Školství
744ZŠ Palachova - zateplení přístavby školy
MO Město 4 000 000 Školství
743ZŠ Palachova - výměna oken v objektu školy
MO Město 5 000 000 Školství
742MŠ Písnička - oprava podezdívky a výměna plotu
MO Neštěmice 1 000 000 Školství
741MŠ Neštěmice - oprava fasády budovy (zateplení)
MO Neštěmice 2 000 000 Školství
740MŠ Kytička - dokončení výměny oken
MO Město 1 644 000 Školství
739MŠ Pomněnka - zateplení budovy
MO Neštěmice 2 500 000 Školství
738MŠ Stříbrníky - výměna oken
MO Severní Terasa 3 180 000 Školství
737MŠ Větrná - výměna oken
MO Severní Terasa 2 500 000 Školství
736MŠ Skřivánek - výměna plotu okolo MŠ
MO Severní Terasa 800 000 Školství
735MŠ Skřivánek - výměna elektroinstalace
MO Severní Terasa 1 500 000 Školství
734MŠ Centrum - výměna oken
MO Město 1 400 000 Školství
733MŠ U Plavecké haly - zateplení budovy
MO Město 2 500 000 Školství
732Novoveská - rekonstrukce komunikace vč. PD
MO Střekov 30 000 000 Doprava
731Vítězná - zastávka MHD "Svádov - osada" - přechod pro chodce včetně nasvícení (nutná PD)
MO Střekov 500 000 Doprava
730Vaňovská od hřbitova - studie proveditelnosti
MO Město 500 000 Rozvoj města
729Mařákova - celková rekonstrukce včetně PD
MO Město 4 000 000 Doprava
728Habrovice - panelová cesta - celková rekonstrukce vč. PD
MO Město 3 000 000 Doprava
727Masarykova - zadní trakt - rekonstrukce chodníku vč. PD
MO Město 6 000 000 Doprava
726Masarykova - zadní trakt - rekonstrukce chodníku vč. PD
MO Město 1 000 000 Doprava
725Českých Bratří podél p.p.č. 222 - rekonstrukce opěrné zdi vč. PD
MO Střekov 500 000 Doprava
724Neštěmická u zastávky MHD Kanon - zřízení přehodu pro chodce vč. VO + PD
MO Neštěmice 300 000 Doprava
723Ladova p.p.č. 4949/39 k.ú. ÚL - rekonstrukce betonové komunikace vč. odvodnění - nutná PD
MO Severní Terasa 1 500 000 Doprava
722Ladova - zřízení chodníku v místě parkoviště vč. PD
MO Severní Terasa 350 000 Doprava
721Svatojiřská - zpomalovací prahy s nasvětlením (2x) vč. PD
MO Střekov 900 000 Doprava
720Neštěmická 688, 689 - rekonstrukce (cca 2 000 m2 + 400 ks silničních obrub)
MO Neštěmice 3 700 000 Doprava
719Anežky České - rozšíření parkoviště vč. PD
MO Město 2 000 000 Doprava
718Obvodová 2 - betonová příjezdová komunikace 120 m2 včetně úprav pro pěší (zřízení zábradlí)
MO Neštěmice 350 000 Doprava
717Přechod Pražská u č.p. 1083 vč. PD
MO Město 750 000 Doprava
716Pod Vrchem - rekonstrukce komunikace vč. odvodnění a PD
MO Město 1 500 000 Doprava
715Kladenská - rekonstrukce nezpevněné části komunikace vč. odvodnění a PD
MO Střekov 2 000 000 Doprava
714Koněvova - zpomalovací prahy vč. nasvětlení a PD
MO Město 1 350 000 Doprava
713Větrná před MŠ - zpomalovací prahy vč. nasvětlení a souvisejících úprav
MO Severní Terasa 900 000 Doprava
712Riegrova - rekonstrukce komunikace vč. odvodnění a PD
MO Střekov 7 000 000 Doprava
711Přístavní, Přístaviště - záchytné parkoviště v blízkosti centra města
MO Neštěmice 5 000 000 Doprava
710Masarykova (MOK Pražačka - Sadová) - rekonstrukce včetně zpracování PD
MO Město 7 500 000 Doprava
709Palachova x Alešova, Palachova x Bezručova - zřízení přechodů pro chodce
MO Město 1 000 000 Doprava
708Ovčácká stezka - rekonstrukce vzovky vč. PD
MO Střekov 3 000 000 Doprava
707Rekonstrukce úrovňové křižovatky Rondel
MO Město 3 100 000 Doprava
706Vítězná - k řadovým RD
MO Střekov 2 700 000 Doprava
705Vybudování zastávky MHD Bezručova
MO Město 350 000 Doprava
704Bedlová - vybudování gabionové zdi vč. zpracování PD
MO Střekov 2 500 000 Doprava
703Opletalova - u ZŠ - zřícení přechodů nad 8 m vč. VO
MO Neštěmice 300 000 Doprava
702V Besídkách - rekonstrukce panelové vozovky
MO Město 1 750 000 Doprava
701Pod Svahem - rekonstrukce částečně zpevněné vozovky
MO Město 8 500 000 Doprava
700Na Úpadě - rekonstrukce částečně zpevněné vozovky
MO Město 2 020 000 Doprava
699Hrnčířská (zadní trakt) - rekonstrukce chodníku (nutno řešit ve spolupráci CPI Byty)
MO Město 3 200 000 Doprava
698Masarykova (zadní trakt) - rekonstrukce vozovky, chodníků, parkovišť + opatření k zabránění nájezdů na chodník
MO Město 9 200 000 Doprava
697K Prameni - rekonstrukce vozovky
MO Město 2 450 000 Doprava
696U Lanovky - rekonstrukce komunikace
MO Město 1 440 000 Doprava
695Černá cesta - rekonstrukce nezpevněné komunikace
MO Město 12 550 000 Doprava
694Třešňová - celková rekonstrukce
MO Město 1 450 000 Doprava
693Rembrandtova - rekonstrukce úseku Štursova - Bratří Čapků
MO Město 1 500 000 Doprava
692Pod Vodojemem - zpomalovací prahy vč. nasvětlení
MO Město 750 000 Doprava
691V Lánech - rekonstrukce vozovky v úseku Osvoboditelů - Do Vrchu
MO Město 5 000 000 Doprava
690U Pošty - rekonstrukce vozovky
MO Město 1 400 000 Doprava
689Polní - rekonstrukce vozovky
MO Město 2 400 000 Doprava
688K Chatám - rekonstrukce vozovky
MO Město 15 500 000 Doprava
687Cesta na Bánov - celková rekonstrukce
MO Město 2 800 000 Doprava
686Habrovice - panelová cesta - rekonstrukce vozovky
Mimo Ústí nad Labem 4 500 000 Doprava
685K Chatám nad Karla Maye p.p.č. 337 - rekonstrukce tělesa komunikace vč. odvodnění
MO Střekov 2 000 000 Doprava
684Spojka Palachova - Bezručova - rekonstrukce komunikace vč. PD
MO Město 2 200 000 Doprava
683Obytná zóna/Zóna 30 - Alešova, Brožíkova
MO Město 1 000 000 Doprava
682Obytná zóna/Zóna 30 - Komenského, Škroupova, K Vavřinečku - "kolonka"
MO Město 1 500 000 Doprava
681Obytná zóna/Zóna 30 - Anežky České, Dr. Horákové
MO Město 1 000 000 Doprava
680Na Kopečku - panelová vozovka - odstranění panelů, nová konstrukce
MO Severní Terasa 3 312 000 Doprava
679Lužická - rekonstrukce komunikace v úseku Kočkovská - lesní úsek (možno rozdělit na etapy) - vč. odvodnění
MO Severní Terasa 8 280 000 Doprava
678Holečkova - celková rekonstrukce
MO Město 2 900 000 Doprava
677Habrovice - točna MHD - rekonstrukce vozovky
Mimo Ústí nad Labem 1 700 000 Doprava
676Ve Stráni - rekonstrukce panelové cesty
MO Město 7 750 000 Doprava
675Palachova - spojka mezi domy - celková rekonstrukce betonové vozovky
MO Město 2 200 000 Doprava
674Českých Bratří částečně podél p.p.č. 114 - rekonstrukce opěrné zdi
MO Střekov 300 000 Doprava
673Hillarova - celková rekonstrukce betonové vozovky vč. Chodníků
MO Město 3 500 000 Doprava
672Železničářská - stavební úpravy chodníků, střed. Ostrůvku a nasvícení přechodu pro chodce
MO Střekov 750 000 Doprava
671U kolejí - rekonstrukce komunikace
MO Město 1 250 000 Doprava
670Nad Březnem - panelová vozovka - odstranění panelů, nová konstrukce
MO Severní Terasa 1 767 000 Doprava
669U Chemičky - rekonstrukce komunikace
MO Město 6 000 000 Doprava
668Tolstého - vybudování opěrné zdi podél p.p.č. 1461 (trhá se chodník)
MO Střekov 300 000 Doprava
667Ke Hradu podél 1388/1 - rekonstrukce utržené opěrné zdi
MO Střekov 400 000 Doprava
666Lidické náměstí - oprava plochy před MmÚ
MO Město 6 255 000 Rozvoj města
665Slovanská - rekonstrukce vozovky v úseku Bukovská - slepá část
MO Město 2 600 000 Doprava
664Spojka Mezní - Lužická - vybudováná propojky
MO Severní Terasa 744 000 Doprava
663Lužická - opěrná zeď u č.p.2570/10 A
MO Severní Terasa Doprava
662Strážky- chodník
MO Město Doprava
661Vaňovská - panelová vozovka - odstranění panelů, nová konstrukce
MO Město 2 520 000 Doprava
660U městských domů - rekonstrukce komunikace vč. chodníku
MO Město 2 350 000 Doprava
659Černá cesta - rozšíření komunikace
MO Město 5 000 000 Doprava
658,2Modernizace (upgrade) stávajícího varovného a informačního systému VISO na obousměrný, plně digitální
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa 10 000 000 Rozvoj města
658,1Technicko-ekonomická studie -Modernizace (upgrade) stávajícího Varovného a informačního systému VISO na obousměrný, plně digitální
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa 150 000 Rozvoj města
657Energetické úspory objektu Kamenná č. p. 1431/3
MO Střekov 10 000 000 Ostatní služby
656Rekonstrukce vnitřních prostor objektu Kamenná č.p. 1431/3
MO Střekov 150 000 000 Ostatní služby
655Služebna policie ČR - Ústí nad Labem - Střekov, Truhlářova 1592/32
MO Střekov 4 900 000 Rozvoj města
654Dle pražského vzoru vypracovat: Manuál tvorby veřejných prostranství; Návrh strategie rozvoje veřejných prostranství; Pravidla investic do veřejných prostranství;Manuál participace
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa určitý odborný útvar Rozvoj města
653Kultivace přístupu na Větruši
MO Město určitý odborný útvar Rozvoj města
652XI. Uzavřít cyklookruh „Mariánský most – Zdymadla“ po levém - Vaňovském nábřeží
MO Město musí určit odborný útvar Doprava
651Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem - Střekov
MO Střekov 4 000 000 Rozvoj města
650Stavební úpravy objektu Poláčkova 3236/2
MO Severní Terasa nelze odhadnout Rozvoj města
649Zimní sportovní hala na beachvolejbal
MO Město 3 900 000 Sport
648Demolice zdevastovaných obytných domů v ul. Na Nivách, Ústí nad Labem
MO Město 73 000 000 Rozvoj města
647Demolice objektu na pozemku p.č. 423 v k. ú. Klíše
MO Město nelze odhadnout Rozvoj města
646Zlepšení života ve městě
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa, Mimo Ústí nad Labem 80 000 - 2 400 000 Rozvoj města
645Vybudování chodníku ulice Ryjecká
MO Neštěmice 1 600 000 Doprava
644Parkoviště v Železné ulici
MO Neštěmice 2 000 000 Doprava
643Oprava střechy Peškova 585
MO Neštěmice 600 000 Ostatní služby
642Oprava páteřních elektro rozvodů v bytových domech
MO Neštěmice 3 200 000 Rozvoj města
641Rekonstrukce požární zbrojnice SDH Mojžíř
MO Neštěmice 2 700 000 Rozvoj města
640Rekonstrukce kabin a stavba nové tribuny FK Neštěmice
MO Neštěmice 10 000 000 Sport
639Revitalizace zateplení obejktů bytových domů
MO Neštěmice 38 000 000 Rozvoj města
638Anežky České 636-639
MO Neštěmice 2 000 000 Ostatní služby
637Rozcestí 722/3
MO Neštěmice 2 900 000 Ostatní služby
636Ochrana pralesa se ZOO Ústí nad Labem
Mimo Ústí nad Labem 10 000 - 20 000 Cestovní ruch
635Co se s měšným komunálním odpadem (SKO) po roce 2024
MO Město 10 000 Životní prostředí
634DS DOBĚTICE: Oboustranně komunikační a signalizační systém pacient-sestra služby domova pro seniory
MO Severní Terasa 4 500 000 Sociální služby
633Výměna skleněných výplní vnějšího pláště objektu Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace
MO Severní Terasa 7 500 000 Sociální služby
632Revitalizace přístupových cest na zahradu objektu Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace, včetně terasovitých úprav terénu pro pohyb imobilních klientů se současným zpracováním projektové dokumentace a stavební ohlášky
MO Severní Terasa 1 600 000 Sociální služby
631Adaptační strategie města Ústí nad Labem na změny klimatu
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa 250 000 Rozvoj města
630Interní mateřská škola
MO Město, MO Severní Terasa, MO Střekov 4 000 000 Školství
629Rozšíření počtu parkovacích míst v ulici Obvodová, sídliště Pod Vyhlídkou, Ústí nad Labem - Krásné Březno
MO Neštěmice 500 000 Doprava
627Skychatters
Mimo Ústí nad Labem 200 000 Rozvoj města
625Páteřní cyklotrasa Ústí nad Labem - ZÁPAD (cyklotrasa Ústí nad Labem - Trmice)
MO Město, Mimo Ústí nad Labem 25 000 000 Doprava
624Cyklistické komunikace v centru města Ústí nad Labem
MO Město 150 000 000 Doprava
623Páteřní cyklotrasa Ústí nad Labem -SEVER- napojení městských částí Všebořice a Severní Terasa
MO Město, MO SEverní Terasa 20 000 000 Doprava
622Páteřní cyklotrasa Ústí nad Labem - SEVER - extravilán (cyklotrasa Ústí nad Labem - Chlumec)
Mimo Ústí nad Labem 15 000 000 Doprava
621Páteřní cyklotrasa Ústí nad Labem - VÝCHOD
MO Neštěmice 30 000 000 Doprava
620Páteřní cyklotrasa Ústí nad Labem - SEVER - intervilán
MO Město 10 000 000 Doprava
619Zavedení veřejné půjčovny kol v Ústí nad Labem
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa 10 000 000 Rozvoj města
618Street Workout hřiště Mojžíř
MO Neštěmice 1 200 000 Sport
617Multifunkční sportovní hala
MO Město 350 000 000 Sport
616Přemoštění Krušnohorské ulice
MO Severní Terasa 45 000 000 Doprava
615Rozšíření objektu ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická
MO Neštěmice 32 000 000 Školství
614Stavební úprava zkvalitnění a rozšíření hygienických prostorů DPS Velké Březno
Mimo Ústí nad Labem 260 000 Sociální služby
613Kompostéry- nádoby na třídění bioodpadu - 2.kolo a Vermikompostéry s násadou žížal - nádoby na třídění bioodpadu
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa 2 000 000 Životní prostředí
612Zámecký park Krásné Březno
MO Neštěmice 900 000 Cestovní ruch
611Jezerní interaktivní vzdělávací stezka na Miladě
MO Město 3 000 000 Cestovní ruch
610Mariánská skála
MO Neštěmice nelze odhadnout Cestovní ruch
609Vaňov - vynucení dodržování povolené rychlosti / zvýšení bezpečnosti - ostrůvky
MO Město 7 800 000 Doprava
608PARCELA 525 a 528/ sportoviště
MO Město nelze odhadnout Sport
607Doplnění chybějící části chodníku kolem bývalé Prefy
MO Město 1 000 000 Doprava
606vyčlenění části plochy PARCELY 660/1 pro maminky s dětmi/Vaňov
MO Město 40 000 Rozvoj města
605úprava nábřeží od Kotvy (Vaňov) v délce cca…m
MO Město 500 000 Rozvoj města
604Mírové náměstí - doplnění zeleně
MO Město 400 000 Rozvoj města
603Vaňov - zhotovení přístřešku MHD
MO Město 80 000 Doprava
602Wourkout - Parclea 1905/3 nebo jíná v blízkém okolí
MO Město 100 000 Sport
601Workout Hvězda (park…)
MO Město 100 000 Sport
600Workout - Letní kino
MO Město 100 000 Sport
599Městské slavnosti
MO Město 2000000 - 3 000 000 Kultura
598Smart technologie
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa 1 000 000 Rozvoj města
595Optimalizace a zefektivnění míst kontejnerové stání
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa 5 000 000 - 8 000 000 Životní prostředí
594Dům mládeže
MO Neštěmice 100 000 Zaměstnanost
593,2Vybudování "Pump parku v Ústí nad Labem"
MO Město 1 683 594 Sport
592Koncept Smart Cities
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa nelze odhadnout Rozvoj města
589Revitalizace "Pěší zóna Masarykova"
MO Město 5 000 000 Doprava
588Optimalizace parkování a dopravy osobních vozidel ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE - Brandtova ulice
MO Severní Terasa 45 000 000 Doprava
583Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, Krásné Březno
MO Neštěmice 14 900 000 Sociální služby
582DS Chlumec - Stavební úpravy hygienického příslušenství
Mimo Ústí nad Labem 1 952 550 Sociální služby
580Nákup elektromobilu
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa 800 000 Doprava
579Rekonstrukce budovy Magistrátu města Ústí nad Labem - přepážkové centrum
MO Město 50 000 000 Rozvoj města
576,2Rekonstrukce budovy Magistrátu města Ústí nad Labem – okna, střecha
MO Město 19 000 000 Rozvoj města
568Komunikace Dvojdomí
MO Neštěmice 1 000 000 Doprava
566,2Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem,p.o.
MO Severní Terasa 12 000 000 Sport
562,2Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly
MO Město 14 000 000 Školství
560,2Venkovní areál plavecké haly Klíše
MO Město nelze odhadnout Sport
559,2Kanalizace Brná III. etapa
MO Střekov 140 000 000 Životní prostředí
558Pořízení aktuální ortofotomapy
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa 250 000 Rozvoj města
555Vaňov-kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV
MO Město 172 000 000 Životní prostředí
550,1Rekonstrukce Letního kina - elektro
MO Město 3 500 000 Cestovní ruch
547Rehabilitace drážní parní vodárny na Střekově
MO Střekov nelze odhadnout Rozvoj města
545Odkanalizování místní části Hostovice
MO Město 41 230 000 Životní prostředí
537Kanalizace Svádov II. etapa
MO Střekov 46 000 000 Životní prostředí
535Kanalizace Brná - III.etapa - dešťová kanalizace
MO Střekov nelze odhadnout Životní prostředí
533Dům kultury – revitalizace - část B
MO Město 70 000 000 Kultura
532Dům kultury – revitalizace - část A
MO Město 170 000 000 Kultura
530Dostavba kanalizačního systému Božtěšice - Skorotice
MO Město 61 000 000 Životní prostředí
528Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch
MO Střekov 4 100 000 Doprava
526Lidické náměstí - zásuvkový rozvod
MO Město 1 850 000 Rozvoj města
524Úspora energií v ZŠ Vojnovičova
MO Město 37 500 000 Školství
523Úspora energií v ZŠ Mírová
MO Severní Terasa 83 500 000 Školství
521Úspora energií v ZŠ a MŠ Jitřní
MO Střekov 31 800 000 Školství
512Parkovací dům ZOO
MO Neštěmice 80 000 000 Doprava
510Objekt Čelakovského č.p. 806/4 – rekonstrukce ubytovny
MO Neštěmice 17 000 000 Rozvoj města
509Městský stadion -dovybudování areálu
MO Město 40 000 000 Sport
506Všebořická x Havířská x Lipová - přestavba na SSZ
MO Město 23 000 000 Doprava
504V Lukách - celková rekonstrukce nezpevněné části komunikace
MO Město 3 320 000 Doprava
503Úprava křižovatky Neštěmická x Výstupní
MO Neštěmice 8 400 000 Doprava
502Severní Terasa - parkování "herecké" ulice
MO Severní Terasa 4 800 000 Doprava
501Sanace svahu Olešnice - II. etapa
MO Střekov 2 500 000 Doprava
500Rekonstrukce ulice Na Ladech
MO Severní Terasa 1 500 000 Doprava
498Prodloužení komunikace Hanzlíčkova + kanalizace vč. PD a geometrického průzkumu
MO Severní Terasa 6 200 000 Doprava
494Buzulucká - úsek 5. května - Na Pláni - rekonstrukce komunikace
MO Město 3 470 000 Doprava
493Brandtova - rozšíření parkování
MO Severní Terasa 5 600 000 Doprava
492Skorotice - rekonstrukce ulice Údolí
MO Město 6 500 000 Doprava
491Rekonstrukce Štursovy ulice
MO Město 13 900 000 Doprava
490Rekonstrukce náměstí Prokopa Velikého
MO Město 19 000 000 Doprava
489Rekonstrukce mostního objektu 43c-M1 - ul. Ryjická
MO Neštěmice 2 500 000 Doprava
488Rekonstrukce mostního objektu 434c-M1 - Strážky
MO Město 3 500 000 Doprava
487Rekonstrukce Hynaisovy ulice
MO Město 12 200 000 Doprava
486Potoční ulice v Ústí nad Labem
MO Město 5 300 000 Doprava
485Naváděcí systém na parkoviště - II. etapa
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa 500 000 Doprava
484Naváděcí systém na parkoviště - I. etapa
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa 11 200 000 Doprava
482MOK Bělehradská
MO Město 4 800 000 Doprava
481Masarykova ulice - obnova povrchů - etapa III/2
MO Město 7 300 000 Doprava
480Chodník Kočkovská
MO Severní Terasa 7 500 000 Doprava
478Bukov - zklidnění ulice Školní
MO Město 9 600 000 Doprava
477Božtěšice - rekonstrukce ulice Pod Skalou
MO Město 2 300 000 Doprava
475Rekonstrukce podlahy v podzemních garážích MmÚ
MO Město 5 800 000 Ostatní služby
469Workoutové hřiště
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa 500 000 Sport
468Sportovní areál ve správě DDM
MO Město 4 000 000 Sport
465Sportovní areál Střekov – Brná
MO Střekov 1 000 000 Sport
464Sektorové centrum Severní Terasa
MO Severní Terasa 600 000 Sport
463Pořízení sociálních bytů
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa 75 000 000 Sociální služby
462Multifunkční sportovní centrum
MO Město 190 000 000 Sport
458ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 - Bezpečnostní systém pro kontrolu vstupu oprávněných osob do budovy školy
MO Město 500 000 Školství
456ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38 - Úprava sportoviště pro žáky - školní hřiště
MO Neštěmice 10 000 000 Školství
454ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 - Zateplení pavilonu U1
MO Město 5 000 000 Školství
451ZŠ Palachova - oprava a modernizace topného systému školy
MO Město 600 000 Školství
449ZŠ Hluboká - Zateplení sportovní haly včetně výměny oken
MO Neštěmice 3 500 000 Školství
443ZŠ a MŠ SNP - oprava kanalizace vedoucí do pavilonu ŠD
MO Město 1 000 000 Školství
442ZŠ a MŠ SNP - izolace střechy - půdních prostor MŠ Ve Stráni 74, Vaňov
MO Město 400 000 Školství
438ZOO Ústí nad Labem – oprava střechy pavilonu šelem
MO Neštěmice 2 491 000 Cestovní ruch
437ZOO- Nokturnárium pro ksukoly ocasaté v prostoru pod horní pokladnou
MO Neštěmice 2 275 000 Cestovní ruch
435ZOO - Úprava okolí venkovních výběhů šelem (stínidlo, lavičky, hrazení)
MO Neštěmice 500 000 Cestovní ruch
434ZOO – rekonstrukce pavilonu Exotárium vč. venkovních výběhů
MO Neštěmice 26 000 000 Cestovní ruch
432ZOO - Průchozí voliéra pro vodní a mokřadní ptactvo a rekonstrukce pavilonu
MO Neštěmice 3 400 000 Cestovní ruch
431ZOO - otevřený výběh a expoziční pavilon pro mandrily rýholící
MO Neštěmice 3 500 000 Cestovní ruch
430ZOO – obraceč sena
MO Neštěmice 250 000 Cestovní ruch
428ZOO - I.etapa rekonstrukce areálu afrických kopytníků - adaptace expozice nosorožců pro nosorožce indické - projektová dokumentace k SP
MO Neštěmice 50 000 000 Cestovní ruch
426ZOO - expozice pro zoborožce a ptactvo JV Asie
MO Neštěmice 1 800 000 Cestovní ruch
425ZOO - expozice pro aligátory
MO Neštěmice 3 900 000 Cestovní ruch
424ZOO – demolice bažantnice a výstavba voliér pro zoborožce
MO Neštěmice 2 000 000 Cestovní ruch
423ZOO - blok expozic pro vzácné druhy jižní a východní Asie
MO Neštěmice 4 900 000 Cestovní ruch
422Základní a mateřské školy - rezerva na pořízení přístupových systémů
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa 3 500 000 Školství
419Stavební úpravy bytových jednotek v p.o. Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky dětmi, Ústí nad Labem
MO Severní Terasa 3 201 449 Sociální služby
416DS DOBĚTICE: Oboustranně komunikační a signalizační systém pacient-sestra služby domova se zvláštním režimem
MO Severní Terasa 600 000 Sociální služby
378Muzeum města ÚL- Město nad řekou
MO Město 10 345 000 Kultura
376Muzeum – knihařské speciální nůžky
MO Město 160 000 Kultura
372MŠ Vyhlídka - zateplení budovy vč. nové fasády
MO Neštěmice 2 000 000 Školství
371MŠ Vyhlídka - tepelná izolace střechy
MO Neštěmice 800 000 Školství
368MŠ Větrná - zateplení budovy vč. nové fasády
MO Severní Terasa 10 000 000 Školství
364MŠ Škroupova - zateplení budovy
MO Město 1 000 000 Školství
362MŠ Škroupova - izolace střechy - půdních prostor
MO Město 800 000 Školství
361MŠ Stříbrníky - zateplení budovy vč. nové fasády
MO Severní Terasa 6 700 000 Školství
353MŠ Motýlek - zateplení budovy vč. nové fasády
MO Neštěmice 3 000 000 Školství
352MŠ Marxova - kamerový systém na ochranu budovy a školní zahrady
MO Město 150 000 Školství
348MŠ Kytička - zateplení budovy, doplnění oken, úprava střechy
MO Město 5 000 000 Školství
343MSÚL - PAK - Plavecký areál Klíše - Vodovodní odpadní potrubí Plaveckého areálu Klíše - Ústí nad Labem
MO Město 8 320 000 Ostatní služby
340MSÚL - OPO - rekonstrukce vnitřních rozvodů a oken, Prokopa Diviše
MO Město 2 745 000 Rozvoj města
335MSÚL - HŘ - Pohřebiště Střekov - zateplení, výměna oken a nové vytápění budovy Správy hřbitovů
MO Střekov 1 815 000 Ostatní služby
333MSÚL - DO - Závorové a kamerové systémy pro hlídané parkoviště (3 lokality)
MO Město 726 000 Doprava
332MSÚL - DO - výtah do Patrových garáží pod Mariánskou skálou
MO Město 3 030 000 Doprava
331MSÚL - DO - kamerový systém prostoru Zanádraží
MO Město 363 000 Doprava
327MSÚL - BS - Rekonstrukce vodovodního řádu pitné vody ve sklepních prostorách Městských lázní (za plastové)
MO Město 450 000 Ostatní služby
322Městské služby ÚL, p.o. - chodník hřbitov Skorotice - vybudování chybějícího chodníku
MO Město 121 000 Ostatní služby
319Městské služby ÚL – oprava stupňů pro stojící diváky (Stadion Neštěmice)
MO Neštěmice 1 000 000 Sport
316Městské služby – žací stroj
MO Neštěmice 200 000 Sport
309Městské služby – zařízení ohřevu vody pro rolbu na ZS
MO Město 242 000 Sport
308Městské služby – sanace horní dvorany u KD CORSO vč. PD
MO Neštěmice 25 000 000 Kultura
306Městské služby – rekonstrukce veškerých rozvodů pro restauraci v Městských lázních
MO Město 1 250 000 Ostatní služby
305Městské služby ÚL, p.o. - Rekonstrukce technické vybavenosti a provozních objektů areálu termálního koupaliště Brná
MO Střekov 103 565 000 Sport
301Městské služby – obnova parkovací plochy u Městských lázní
MO Město 1 670 000 Doprava
298Městské služby – elektronická ostraha stadionu Neštěmice
MO Neštěmice 545 000 Sport
296Městské služby – elektroinstalace rozvodné skříně – strojovna chladícího zařízení na hřbitově Střekov
MO Střekov 150 000 Ostatní služby
293Městské služby - vybudování přípojky zemního plynu pro objekt Starého krematoria – pohřebiště Střekov
MO Střekov 605 000 Ostatní služby
290Městské služby - rekonstrukce střechy a dilatačních spár v garážích pod Mariánskou skalou
MO Město 18 000 000 Doprava
289Městské služby - Izolace objektu a sanace vnitřních stěn – objekt Štefánikova
MO Město 1 100 000 Sociální služby
287Městské služby – čerpadla na síran hlinitý (koupaliště Brná)
MO Střekov 80 000 Sport
284KS města Ústí nad Labem - oprava plochých střech Národní dům
MO Město 150 000 Kultura
281DS Velké Březno - Stavební úpravy pavilon C (předsunutí lodžií, výměna oken, zateplení celé plochy dozdění)
Mimo Ústí nad Labem 2 300 000 Sociální služby
279DS Velké Březno - Řešení havarijního stavu stoupaček a rozvodů kanalizace a vodovodu v pavilonu C
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa, Mimo Ústí nad Labem 790 000 Sociální služby
278DS Velké Březno - Revitalizace vnějších relaxačních prostor (atrium,pochozí střecha spojovací chodby)
Mimo Ústí nad Labem 1 150 000 sociální služby
276DS Velké Březno - Protipovodňová ochrana
Mimo Ústí nad Labem 1 800 000 Životní prostředí
275DS Severní Terasa - Vybudování místnosti pro realizaci konceptu snoezelen
MO Severní Terasa 300 000 Sociální služby
273DS Severní Terasa - Přestavba služebního bytu na bytové jednotky
MO Severní Terasa 1 269 907 Sociální služby
271DS Krásné Březno - Zateplení celého objektu DPS
MO Neštěmice 12 000 000 Sociální služby
269DS Krásné Březno - Signalizace požární ochrany na pokojích a ve společných prostorech
MO Neštěmice 1 000 000 Sociální služby
267DS Krásné Březno – oprava koupelen
MO Neštěmice 2 000 000 Sociální služby
257DS Dobětice - Instalace transportního zařízení na pokojích se zvýšenou ošetř. péčí
MO Severní Terasa 2 185 000 Sociální služby
256DS Dobětice – nezávislý zdroj k zajištění evakuačního výtahu
MO Severní Terasa 1 200 000 Sociální služby
252DPS Krásné Březno - Zahradní komunikace
MO Neštěmice 1 000 000 Sociální služby
251Vyznačení cyklotras – jezero Milada
MO Město 250 000 Cestovní ruch
243Naučná stezka v okolí nové rozhledny v Malečově
Mimo Ústí nad Labem 20 000 Cestovní ruch
242Metodika dostupného sociálního bydlení
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa 1 800 000 Rozvoj města
241JOINT LAKES - Strategie rozvoje oblasti jezera Milada
MO Město 2 795 000 Rozvoj města
239Cenová mapa Ústí nad Labem
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa 250 000 Rozvoj města
237Aktualizace studie využití PZ Jižní Předlice
MO Město 150 000 Rozvoj města
234Strategie proinvestorské politiky 2016-2020
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa 900 000 Rozvoj města
230Doplnění občanské infrastruktury – jezero Milada
MO Město 300 000 Cestovní ruch
228Centrální kanalizace – jezero Milada
MO Město 18 500 000 Rozvoj města
223Směsný není směsný
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa 2 000 000 Životní prostředí
222Rozšíření varovného a informačního systému obyvatelstva (VISO)
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa 10 000 000 Rozvoj města
221Ovzduší v Ústí nad Labem
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa 2 000 000 Životní prostředí
215Výsadba zeleně jako náhrada za smrky odumřelé v důsledku napadení mšicí smkrovou
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa 200 000 Životní prostředí
214Sanace termálního vrtu HB1 UL - Brná - projekt pro sanaci vrtu
MO Střekov 1 000 000 Rozvoj města
213Obnova alejí v Ústí nad Labem
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa 3 215 000 Životní prostředí
208Parkoviště v ulici U Lanovky
MO Město 600 000 Doprava
207Parkoviště u Slunety
MO Město 1 800 000 Doprava
206Zázemí pro TJ Mojžíř
MO Neštěmice 8 000 000-11 000 000 Sport
204Pozemní komunikace Krásné Březno
MO Neštěmice 4 100 000 Doprava
203DA pro SDH Mojžíř
MO Neštěmice 1 200 000 Doprava
202Park v Krásném Březně
MO Neštěmice 1 900 000 Cestovní ruch
201Dětské hřiště – Železná ulice
MO Neštěmice 400 000 Sport
200Rekonstrukce protihlukových stěn - Stříbrnická, Brandtova, Ježkova
MO Severní Terasa 5 000 000 Doprava
199Rekonstrukce Laguny v Centrálním parku
MO Severní Terasa 3 000 000 Cestovní ruch
197Rekonstrukce chodníku pod Marvanovou
MO Severní Terasa 1 000 000 Doprava
196Rekonstrukce chodníků Kočkov - Projektová příprava
MO Severní Terasa 5 000 000 Doprava
193Přemostění ulice Krušnohorská - projektová příprava
MO Severní Terasa 800 000 Doprava
191Zateplení objektu Šrámkova 3
MO Severní Terasa 3 000 000 Ostatní služby
190Zateplení objektu Stříbrnická 2
MO Severní Terasa 5 000 000 Ostatní služby
188Zateplení objektu Kmochova 4
MO Severní Terasa 4 000 000 Ostatní služby
186Revitalizace parku Maková – Arboretum
MO Severní Terasa 20 000 000 Životní prostředí
185Relaxační centrum „CÍL“
MO Severní Terasa 20 000 000 Sport
184Rekonstrukce chodníků v ulici Brandtova a Poláčkova
MO Severní Terasa 2 000 000 Doprava
179Rekonstrukce AB pojezdového chodníku na Stříbrníkách
MO Severní Terasa 5 000 000 Doprava
177Hřiště na „PARKUR“
MO Severní Terasa 500 000 Sport
176Aktivní vodní prvek
MO Severní Terasa 300 000 Cestovní ruch
175Zpevnění komunikace (pojízdného chodníku) v ulici Karla Maye na parcele č. 322/1 k. ú. Brná
MO Střekov 238 000 Doprava
174Zpevnění komunikace na parcele 43/1, k. ú. Kojetice
MO Střekov 184 000 Doprava
172Zpevnění komunikace na parcele 263, k. ú. Církvice
MO Střekov 160 000 Doprava
152Zateplení a rekonstrukce objektu Kubelíkova 1231/1
MO Střekov 2 500 000 Ostatní služby
132Technopark - využití území v okolí parní vodárny
MO Střekov 150 000 Rozvoj města
128Rekostrukce vnitřních prostor objektu Kubelíkova 1231/1
MO Střekov 800 000 Rozvoj města
93Realizace parkoviště v ulici Tolstého
MO Střekov 2 900 000 Doprava
85,2Rekonstrukce vnitřních rozvodů Žukova 546/15
MO Střekov nelze odhadnout Ostatní služby
85,1Projektová dokumentace rekonstrukce vnitřních rozvodů Žukova 546/15
MO Střekov 120 000 Rozvoj města
81,2Rekonstrukce objektu Žukova 546/15 - rekonstrukce fasády oken
MO Střekov 2 500 000 Rozvoj města
81,1Projektová dokumentace rekonstrukce objektu Žukova 546/15 - rekonstrukce fasády, oken
MO Střekov 120 000 Rozvoj města
79,2Realizace veřejného osvětlení v ulici Rodinova- Lázeňská
MO Střekov 400 000 Doprava
79,1Projektová dokumentace pro veřejné osvětlení v ulici Rodinova
MO Střekov 40 000 Doprava
78Řešení hlukové zátěže
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa 5 000 000 Rozvoj města
77Oprava chodníku na pravé straně ulice Jeseninova
MO Střekov 2 250 000 Doprava
74Oprava chodníku na levé straně ulice Jeseninova
MO Střekov 1 096 000 Doprava
68Spolkový dům Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem - rekonstrukce objektu
MO Město 50 000 000 Sociální služby
67Studie (architektonické soutěže): Pařížská; Velká Hradební; Dlouhá; Brněnská; Masarykova ul.
MO Město 180 690 000 Rozvoj města
61Studie - úprava prostoru mezi Forem a OD Labe (zrušení pronájmu parkoviště KB a doplnění mobiliáře)
MO Město 500 000 Rozvoj města
47Studie – Lidické náměstí včetně okolí
MO Město 500 000 Rozvoj města
43Revitalizace veřejných prostranství centra města Ústí nad Labem (studie / architektonické soutěže): Pařížská; Velká Hradební; Dlouhá; Brněnská; Masarykova ul.
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa 258 470 000 Rozvoj města
40Přístavní ŠPICE
MO Neštěmice 500 000 Cestovní ruch
37Zpřístupnění Olšinského vodopádu
MO Střekov 1 000 000 Cestovní ruch
33Vyhlídkový altán
MO Severní Terasa 150 000 Cestovní ruch
32Revitalizace údolí Chuderovského potoka
MO Severní Terasa 350 000 Cestovní ruch
31Revitalizace Tillemannova údolí
MO Neštěmice 350 000 Cestovní ruch
30Propojení Budovského vodopádu s přívozem ve Svádově
MO Střekov 200 000 Cestovní ruch
21Naučná stezka Mojžíř
MO Neštěmice 1 000 000 Cestovní ruch
20Mánesovy sady - revitalizace
MO Město 2 000 000 Cestovní ruch
3Lesopark Viniční vrch
MO Neštěmice 5 000 000 Cestovní ruch
2Informační tabule historicky zajímavých míst
MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov, MO Severní Terasa 1 000 000 Cestovní ruch

Počet vybraných projektů za jednotlivé obvody

MO Město: 0
MO Neštěmice: 0
MO Střekov: 0
MO Severní Terasa: 0
Mimo Ústí nad Labem: 0