V roce 2018 město Ústí nad Labem zahájilo zpracování nové Strategie rozvoje města na období 2021-2030 a dalších navazujících strategických dokumentů.

Strategie představuje dlouhodobý koncepční dokument, který stanovuje vizi budoucího stavu a konkrétní opatření pro podporu rozvoje města, jejichž výsledkem bude zvýšení kvality života pro jeho občany a návštěvníky.   

Základní oblasti nové Strategie:

  • Udržitelná mobilita – zajištění dostupnosti a dosažitelnosti města s ohledem na zájmy obyvatel, životního prostředí a finančních prostředků
  • Kultivace veřejných prostor – zkvalitnění péče a využití veřejných prostranství ve městě
  • Kvalita života – zlepšení nabídky služeb města pro život jeho obyvatel
  • Podpora podnikání – posílení atraktivity města pro podnikání a investice
  • Lidské zdroje – řešení nezaměstnanosti ve města a zajištění kvalitního vzdělávání pro všechny cílové skupiny  
  • Image města – zkvalitnění vnějšího obrazu města a zvýšení atraktivity pro cestovní ruch

Partnerem města pro vytvoření nové Strategie se na základě veřejné zakázky stala společnost KPMG Česká republika. Vytvoření strategie je spolufinancováno v rámci projektu s názvem „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021-2030" z Evropského sociálního fondu.

 

Evaluace strategie za rok 2017

 

Aktuality