V roce 2018 město Ústí nad Labem zahájilo zpracování nové Strategie rozvoje města na období 2021-2030 a dalších navazujících strategických dokumentů.

Strategie představuje dlouhodobý koncepční dokument, který stanovuje vizi budoucího stavu a konkrétní opatření pro podporu rozvoje města, jejichž výsledkem bude zvýšení kvality života pro jeho občany a návštěvníky.   

Základní oblasti nové Strategie:

  • Kvalita života a soudržnost obyvatel - zlepšení nabídky služeb města pro život jeho obyvatel a posílení soudržnosti jeho obyvatel
  • Image města jako metropole regionu - kultivace veřejného prostoru, zkvalitnění využití vnějšího obrazu města a zvýšení atraktivity pro cestovní ruch
  • Prosperita městavzdělávání, inovace a posílení atraktivity města pro podnikání a investice
  • Udržitelná mobilita - zajištění dostupnosti a dosažitelnosti města s ohledem na zájmy obyvatel, životního prostředí a finančních prostředků

Partnerem města pro vytvoření nové Strategie se na základě veřejné zakázky stala společnost KPMG Česká republika. Vytvoření strategie je spolufinancováno v rámci projektu s názvem „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021-2030" z Evropského sociálního fondu.

 

Evaluace strategie za rok 2017

 

Aktuality