Co je Akční plán?

Akční plán je nástroj strategického řízení, který obsahuje soubor projektů, jejichž realizace povede k naplnění cílů Strategie. Za každý projekt musí být vyplněna projektová fiche.

Jak se tvoří akční plán?

Akční plán je v první fázi přípravy tvořen projekty v podobě projektových fichí. Všechny projekty jsou zařazeny do databáze projektů. Pro projekty je hledáno finanční krytí z vnějších zdrojů.

Následně je každý projekt ohodnocen na základě sledovacích indikátorů. Projekty s nejvyšším bodovým ohodnocením jsou předloženy finančnímu odboru a vedení města k politické a finanční podpoře. Akční plán je tvořen seznamem podpořených projektů a předložen do orgánů města ke schválení. V případě schválení akčního plánu by měl být rozpočet města před jeho schválením sestaven v souladu s akčním plánem. Projekt může být realizován z rozpočtu města, případně je rozpracován dle podmínek příslušné výzvy a v případě jeho podpoření realizován. Nepodpořené projekty jsou zařazeny do zásobníku projektů akčního plánu.

Akční plán je v první fázi přípravy tvořen projekty v podobě projektových fichí.Všechny projekty jsou zařazeny do databáze projektů. Pro projekty je hledáno finanční krytí z vnějších zdrojů.Následně je každý projekt ohodnocen na základě sledovacích indikátorů.Projekty s nejvyšším bodovým ohodnocením jsou předloženy finančnímu odboru a vedení města k politické a finanční podpoře.Akční plán je tvořen seznamem podpořených projektů a předložen do orgánů města ke schválení. V případě schválení akčního plánu by měl být rozpočet města před jeho schválením sestaven v souladu s akčním plánem.Projekt může být realizován z rozpočtu města, případně je rozpracován dle podmínek příslušné výzvy a v případě jeho podpoření realizován. Nepodpořené projekty jsou zařazeny do zásobníku projektů akčního plánu.

Co je zásobník projektů?

Projekty, které jsou v souladu se Strategií a jsou přínosné, nicméně zároveň nemají jasně daný zdroj financování, nemohou být součástí akčního plánu. Takové projekty jsou součástí zásobníku projektů na období 2015-2020, ze kterého se tvoří akční plán na další roky. Případná realizace projektů ze zásobníku mimo schválený akční plán je vázána na nalezení vhodného finančního zdroje (např. dotace, neplánované příjmy, dodatečné uvolnění prostředků v rozpočtu města).

Zpráva o realizaci Akčního plánu 2020

Zpráva o realizaci Akčního plánu 2019

Zpráva o realizaci Akčního plánu 2018

Zpráva o realizaci Akčního plánu 2017