Naplňování jakéhokoliv strategického dokumentu musí být měřeno a pravidelně vyhodnocováno. Proto v první polovině roku probíhá vyhodnocení plnění indikátorů (ukazatelů) Strategie.

Jak se Evaluace připravuje?

Jednotlivé indikátory se posuzují se získanými údaji (zejména z rozpočtu města, od příslušných odborů a příspěvkových organizací a dostupných statistik) s cílovými hodnotami indikátorů nastavenými ve Strategii a dále se hodnotí dosažení/nedosažení optimálního směru sledovaného ukazatele.

Co je výstupem?

Na základě dostupných dat je zpracován návrh evaluace obsahující zhodnocení naplňování indikátorů a rovněž doporučení vycházející z plnění/neplnění stanovených indikátorů.

Kde výstup najdu?

Vedoucí Odboru strategického rozvoje předloží Radě města ke schválení evaluaci ve finální podobě a následně dojde k jejímu zveřejnění na webových stránkách Strategie. Evaluace Strategie bude každoročně veřejnosti představována v rámci celoměstského Fóra Zdravého města a místní Agendy 21.

 

Evaluace strategie za rok 2019 Evaluace strategie za rok 2018

Evaluace strategie za rok 2017 Evaluace strategie za rok 2016