Co je projektová fiche?

Projektová fiche je forma popisu či forma vyjádření projektu, jejíž obsah by měl být soustředěn na shrnující informace o zamýšleném projektu.

Proč bych měl projektovou fichi vyplňovat?

Projektová fiche plní v zásadě dvě základní funkce:

  1. Slouží jako vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho možném spolufinancování z veřejných (nadnárodních, národních, regionálních, místních) či soukromých (privátních) finančních zdrojů.
  2. Slouží jako vstupní informace k vyhledávání vhodných projektů za účelem jejich podpory z dostupných finančních zdrojů.

Co se stane po podání projektové fiche?

Všechny projektové záměry jsou zařazeny do databáze projektů. V případě nesprávného, neúplného či chybného vyplnění projektové fiche, jsou předkladatelé vyzváni k doplnění či opravě zaslané fiche. Pro projekty je hledána politická a finanční podpora. Podpořené projekty tvoří Akční plán, který je předložen do orgánů města ke schválení.

Formulář projektové fiche