Strategie je důležitým dokumentem, který určuje směr a priority dalšího rozvoje statutárního města Ústí nad Labem. Promítá se do rozhodování o investicích města a směřování města v mnoha oblastech každodenního života jeho obyvatel.

 

Návrhová část je založena na popisech jednotlivých cílů, které jsou členěny podle rozvojových pilířů.