Strategie je důležitým dokumentem, který určuje směr a priority dalšího rozvoje statutárního města Ústí nad Labem. Promítá se do rozhodování o investicích města a směřování města v mnoha oblastech každodenního života jeho obyvatel.

Seznam indikátorů Strategie města 2015-2020 ke stažení

Strategie rozvoje města 2015-2020 ke stažení

Ze Strategie rozvoje města vycházejí další koncepční dokumenty města, které jsou dostupné na odkazu: www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/o-meste/koncepcni-dokumenty-mesta.

Seznam projektových záměrů ke stažení