Co je pocitová mapa?

Nástrojem participativního plánování veřejného prostoru může být pocitová mapa, která nabízí možnost zapojit občany do sběru různých podnětů, názorů a dalších informací z různých oblastí města.
Základem tohoto nástroje je tvorba otázek, na které obyvatelé odpovídají, a velikost dané oblasti, která se mapuje.

První sběr podnětů

V Ústí nad Labem se v roce 2015 uskutečnil první sběr podnětů od obyvatel města. Na podzimním Fóru Zdravého města Ústí nad Labem dne 11. 11. 2015 dostali občané města příležitost vyjádřit se k situaci v Ústí nad Labem pomocí pocitové mapy. Snahou bylo občanům města nabídnout zajímavý prostředek k identifikaci problémů a příležitostí spojených s konkrétním prostorem. Tento výstup byl využit jako jeden ze vstupů pro implementaci Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020. Více informací nalezte ve vyhodnocení pocitové mapy 2015.

Pocitová mapa 2015

Druhý sběr podnětů

V roce 2016 se tato událost opakovala. Občané města dostali příležitost vyjádřit své pocity z míst v Ústí nad Labem pomocí pocitové mapy v rámci Fóra Zdravého města Ústí nad Labem. Účastníci mohli své pocity doplnit o jakýkoliv volný komentář nebo názor, který je v souvislosti s tvorbou Pocitové mapy spojen. Tuto možnost však nikdo z účastníků nevyužil. Výstup z pocitové mapy byl podroben hodnocení s následným využitím pro implementaci Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020, ale též poslouží jako podklad pro identifikaci problémů a příležitostí spojených s konkrétním prostorem. Více informací nalezte ve vyhodnocení pocitové mapy 2016.

Pocitová mapa 2016

Třetí sběr podnětů

V roce 2017 proběhl další sběr podnětů od veřejnosti, a to prostřednictvím online verze. Uživatelé tak mohli pocitovou mapu vyplnit přes webovou mapovou aplikaci pocitové mapy. Sběr probíhal od 15. května do 31. července 2017. Více informací nalezte ve vyhodnocení pocitové mapy 2017. Pro přístup do aplikace klikněte na obrázek.

Čtvrtý sběr podnětů

Čtvrtý sběr podnětů probíhal od začátku června do konce srpna roku 2019, a to na téma dopravy. Podněty z této pocitové mapy budou podkladem pro dokument Plán udržitelné městské mobility (PUMM), který město spolu se zpracovatelem v současnosti připravuje. Pro přístup do aplikace klikněte na obrázek. Více informací nalezte ve vyhodnocení pocitové mapy 2019.