Strategie je důležitým dokumentem, který určuje směr a priority dalšího rozvoje statutárního města Ústí nad Labem. Promítá se do rozhodování o investicích města a směřování města v mnoha oblastech každodenního života jeho obyvatel.

 

Hlavním úkolem analytické části je rozbor dat rozdělených do pěti rozvojových pilířů.