Strategie je důležitým dokumentem, který určuje směr a priority dalšího rozvoje statutárního města Ústí nad Labem. Promítá se do rozhodování o investicích města a směřování města v mnoha oblastech každodenního života jeho obyvatel.

 

Část implementační uvádí hlavní principy naplňování Strategie. Strategie je naplňována především projekty zařazenými do schváleného akčního plánu. Projekty zařazené do akčního plánu by měly naplňovat stanovené cíle a naplňování konkrétních cílů je hodnoceno pomocí stanovených indikátorů.